Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

Dokumenty dla wnioskodawcy
  Warunki uzyskania poręczenia spłaty kredytu pożyczki RPOWŚ Pobierz
  Wniosek o udzielenie poręczenia spłaty kredytu pożyczki RPOWŚ Pobierz
  Dane uzupeniające do wniosku o udzielenie poręczenia Pobierz
  Oświadczenie o aktualności dokumentów rejestrowych firmy RPOWŚ Pobierz
  Zgoda na przekazywanie ŚFP Sp. z o.o. dokumentów RPOWŚ Pobierz
  Oświadczenie współmałżonka Pobierz
  Upoważnienie do BIG InfoMonitor dla konsumenta Pobierz
  Upoważnienie do BIG InfoMonitor dla przedsiębiorcy Pobierz
  Oświadczenie o ochronie danych osobowych RPOWŚ Pobierz
  Oświadczenie o rozliczeniu kredytu Pobierz
  Oświadczenie o niewystępowaniu podwójnego finansowania Pobierz
Pomoc de minimis
  Formularz de minimis ŚFP Pobierz
  Oświadczenie 1 de minimis ŚFP Pobierz
  Oświadczenie 2 de minimis ŚFP Pobierz
  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis ŚFP Pobierz
Dokumenty funduszu
  Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych ŚFP Pobierz
  Regulamin poręczeń leasingu Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat RPOWŚ od 02.05.2013 Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat bez udziału RPOWŚ od 04.2014 Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat - leasing Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat RPOWŚ de minimis od 11 12 2013 Pobierz
  NIP Pobierz
  Regon Pobierz
  KRS Pobierz
Prezentacje
  Prezentacja ŚFP Pobierz