Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o.  ze środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia LEASINGU mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia;
 • Prowizja za udzielenie poręczenia1:
  Przedział procentowy poręczenia: do 24 miesięcy od 24 do 36 miesięcy od 36 do 48 miesięcy powyżej 48 miesięcy
  od 1% do 20%  0,8%  1,0%  1,2%  1,6%
  od 20% do 40%  1,0%  1,2%  1,4%  1,8%
  od 40% do 60%  1,2%  1,4%  1,6%  2,0%
  pow. 60%  1,4%  1,6%  1,8%  2,2%
 • Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0.5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Leasing operacyjny i  finansowy

WARUNKI POĘCZENIA

     Wysokość poręczenia do 80% wartości finansowania

 • Maksymalna wartość poręczenia 1.400.000,- zł
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.400.000,- zł
 • Maksymalny okres poręczenia 66 miesięcy

 


 1 - Dotyczy opłaty jednorazowej płatnej za cały okres. Mozliwe dokonywanie płatności w cyklu rocznym oraz miesięcznym. Szczegóły w TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI ZA PORĘCZENIA TRANSKCJI LEASINGOWYCH