Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

  • Jesteśmy dla Ciebie
  • Twój partner w biznesie

  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego
  • również w ramach pomocy de minimis (koszt poręczenia zgodnie z taryfami prowizji i opłat)
  • kredytów i pożyczek zarówno inwestycyjnych jak i obrotowych
  • do 80% wartości kredytu lub pożyczki
  • do 900.000 zł
  • do 60 miesięcy

 

DLACZEGO ŚFP?

Największy - fundusz z największym kapitałem  w województwie świętokrzyskim
Stabilny - udział kapitałowy województwa świętokrzyskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego
Wiarygodny - wysoki kapitał własny i dobry rating finansowy na poziomie inwestycyjnym A- z perspektywą stabilną
Przyjazny - uproszczony dostęp do produktów finansowych
Wszechstronny - duża oferta produktów poręczeniowych

 

MISJA I CEL

Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów, pożyczek, leasingu oferowanych przez  instytucje finansowe oraz ułatwiających pozyskanie zamówień publicznych.


sfp logo stopka
stopka2
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok