Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Dokumenty dla wnioskodawcy – poręczenia kredytów/pożyczek
  Warunki uzyskania poręczenia spłaty kredytu pożyczki UDWŚ Pobierz
  Wniosek o udzielenie poręczenia spłaty kredytu pożyczki UDWŚ Pobierz
  Zgoda na przekazywanie ŚFP Sp. z o.o. dokumentów UDWŚ Pobierz
  Oświadczenie współmałżonka Pobierz
  Upoważnienie do BIG InfoMonitor dla konsumenta Pobierz
  Upoważnienie do BIG InfoMonitor dla przedsiębiorcy Pobierz
  Oświadczenie o ochronie danych osobowych UDWŚ Pobierz
  Oświadczenie o rozliczeniu kredytu Pobierz
  Oświadczenie o celach rozwojowych Pobierz 
  Taryfa prowizji i opłat UDWŚ od 01.03.2021 Pobierz 
  Taryfa prowizji i opłat UDWŚ de minimis od 01.03.2021 Pobierz 
  Taryfa prowizji i opłat od 01.03.2021 Pobierz 
Dokumenty dla wnioskodawcy - poręczenia leasingu
  Taryfa prowizji i oplat leasing UDWS Pobierz 
  Zał nr 3 - Oswiadczenie o ochronie danych osobowych_leasing UDWS Pobierz 
  Zał nr 5 - Wniosek o udzielenie poreczenia splaty_leasing UDWS Pobierz 
  Zał nr 10 - Zgoda na przekazywanie SFP Sp. z o.o. dokumentow_leasing UDWS Pobierz 
  Oswiadczenie o celach rozwojowych Pobierz 
  Oswiadczenie wspolmalzonka Pobierz 
  Upowaznienie  BIG Konsument Pobierz 
  Upowaznienie BIG Przedsiebiorca Pobierz 
Pomoc de minimis
  Formularz de minimis UDWŚ - pdf Pobierz
  Formularz de minimis UDWŚ- excel Pobierz
  Oświadczenie 1 UDWŚ Pobierz
  Oświadczenie 2 UDWŚ Pobierz
  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis UDWŚ Pobierz
Dokumenty funduszu
  Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych SFP ze zmianami z dnia 08 maja 2020r Pobierz
  Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych ŚFP Pobierz
  Regulamin poręczeń leasingu Pobierz
  NIP Pobierz
  Regon Pobierz
  KRS Pobierz
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok