Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

FAQ

Najczęsciej zadawane pytania

Czy każdy przedsiębiorca może otrzymać poręczenie funduszu?

Poręczenie jest przeznaczone dla klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających zdolność do spłaty kredytu lub innego poręczanego instrumentu finansowego..

Gdzie mogę otrzymać poręczenie?

Przedsiębiorca ubiega się poręczenie  w swoim banku, funduszu pożyczkowym lub firmie leasingowej. Poręczenia oferowane są przez banki kredytujące, fundusze pożyczkowe, firmy leasingowe które zawarły z ŚFP Sp. z o. o. umowę o współpracy. Przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o udzielenie poręczenia bezpośrednio do ŚFP Sp. z o. o.  Wniosek składany jest bezpośrednio w instytucji kredytującej, w której przedsiębiorca ubiega się o kredyt, pożyczkę czy leasing.

Ile naprawdę wynosi koszt poręczenia?

Aby obliczyć standardowy koszt poręczenia skorzystaj z kalkulatora na naszej stronie, który uwzględnia poręczenia ze standardową prowizją. Kalkulator nie obliczy wysokości prowizji dla poręczeń udzielanych z pomocą de minimis. W przypadku poręczenia objętego pomocą de minimis  z programu PROWŚ  opłata wynosi 0,- zł Przedsiębiorca nie ponosi opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.

Jakie dokumenty potrzebne są do rozpatrzenia wniosku o udzielenie poręczenia?

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie poręczenia. Są tam zawarte podstawowe dane o firmie. Dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku są dostępne na stronie w kategorii „Do pobrania” oraz w instytucji finansującej. Zasadnicza weryfikacja przedsiębiorcy przeprowadzana jest przez instytucje finansującą na podstawie dokumentów wymaganych do uzyskania kredytu, pozyczki czy leasingu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych instytucjach, w którym przedsiębiorca ubiega się o finansowanie.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji?

Wniosek o udzielenie poręczenia jest rozpatrywany przez ŚFP po otrzymaniu dokumentów z instytucji finansującej. Czas rozpatrzenia wniosku w zależności od produktu mieści się w przedziale od 3 dni do 14 dni.

Jak mogę wyliczyć wartość pomocy de minimis?

W celu wyliczenia wartości pomocy de minimis należy kwotę poręczenia pomnożyć przez 13,33% i podzielić przez średni kurs euro NBP z dnia udzielenia gwarancji. Można tez skorzystać z kalkulatora pomocy de minimis >>

Dlaczego poręczenie jest dla MŚP korzystną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego?

Poręczenie zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy, ponieważ zwiększa się pewności spłaty kredytu, pożyczki czy leasingu. Dzięki temu przedsiębiorca ma szanse na pozyskanie finansowania na bardziej atrakcyjnych warunkach niż w sytuacji, gdy zaproponuje on inne formy zabezpieczenia. Dodatkowo, dzięki poręczeniu przedsiębiorca nie obciąża własnego majątku na rzecz instytucji finansujacej. Ewentualne obciążenie majątku przedsiębiorcy może dotyczyć zabezpieczenia części kredytu, która nie jest objęta poręczeniem.

Kto podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu zabezpieczonego poręczeniem?

Decyzję o przyznaniu kredytu zabezpieczonego poręczeniem podejmuje bank kredytujący, zgodnie z obowiązującymi w tym banku procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki do udzielenia poręczenia, bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego poręczeniem.

Co decyduje o tym, czy otrzymam kredyt obrotowy z poręczeniem?

Poręczenie jest przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową.

Jestem podmiotem powiązanym, jak w tym wypadku liczy się średnie roczne zatrudnienie oraz obroty mojego przedsiębiorstwa?

Aby ustalić, czy Państwa przedsiębiorstwo zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji MŚP, należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa powiązanego do danych Państwa przedsiębiorstwa. Można tez skorzystać z kwalifikatora MSP poprzez nasza stronę internetową.


 
Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący Świętokrzyskiego Funduszu poręczeniowego Sp. z o. o.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok