Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Aktualności

Unieważnienie rekrutacji

Zarząd Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy.

Rekrutacja na stanowisko: Główny Księgowy

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Księgowy

Obowiązki:
• Prowadzenie pełnej księgowości spółki usługowej,
• Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
• Prowadzenie rozliczeń podatkowych,
• Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych,
• Sporządzanie deklaracji i sprawozdań oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, audytorzy, itp.)


Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii,
• Wiedza z zakresu Polskiej Ustawy o Rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy,
• Umiejętność sporządzania listy płac,
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lat,
• Doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych,
• Praktyczna znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, PIT),
• Sumienność, rzetelność, dokładność, umiejętności analityczne, zaangażowanie,
• Dobra i praktyczna znajomość systemu Excel usprawniająca analizowanie danych,
• Możliwość szybkiego podjęcia pracy będzie dodatkowym atutem,
• Znajomość Sage Symfonia będzie zaletą.


Oferujemy:
• Samodzielne stanowisko
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Wsparcie doświadczonego zespołu i kadry zarządzającej

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@swietokrzyskifp.pl w terminie do 16.03.2020r.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Część informacyjna dla Kandydata
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/13,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@swietokrzyskifp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie rekrutacji
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.


Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

WYBÓR ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w ramach kadencji 2018-2021 zakończono w dniu 23 października 2019r. wyborem kandydata.

Wybór Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w ramach kadencji 2018-2021 zakończono w dniu 12 września 2019r. wyborem kandydata.

Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, iż ogłasza kolejny nabór na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu.

Zasady dotyczące trybu przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych oraz wymogi dla kandydata dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce ZAMÓWIENIA.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok