Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Aktualności

Poręczenia pożyczek na odnawialne źródła energii

118836838 3117225048324707 3968452075131826046 n4 września 2020 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dzięki tej współpracy Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z zabezpieczenia w formie poręczenia przez ŚFP Sp. z o.o. co ułatwi im dostęp do pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW na działalność związaną z ochroną środowiska. Poręczenie obejmuje do 80% pożyczki, do 60 m-cy, max do 1.000.000,00 zł.

 

PORĘCZENIA ZA O ZŁ (w ramach pomocy de minimis)!!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i trudnościami z jakimi borykają się przedsiębiorcy, z dniem 15 kwietnia 2020 roku Zarząd ŚFP Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową „Taryfę prowizji i opłat od udzielanych (w  ramach  umowy  dalszego wykorzystania środków z udziałem pomocy de minimis) poręczeń i  innych  czynności  związanych  z  obsługą  klientów  Świętokrzyskiego  Funduszu  Poręczeniowego  Sp.  z  o. o.”. Taryfa obowiązuje do 31 sierpnia br.

taryka o procent

Poręczenia pożyczek za 0 zł!!!

25 maja 2020 r. podpisaliśmy Aneks do Umowy o współpracy z Funduszem Pożyczkowym Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Zmiany do umowy obejmują wprowadzenie nowego Regulaminu udzielania poręczeń w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i trudnościami, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Obecnie można ubiegać się o poręczenie pożyczki bez opłat prowizyjnych – już za 0 zł!

Na zdjęciu (od lewej): Justyna Harenza – Prezes Zarządu FPWŚ Sp. z o.o., Mariusz Jędrzejewski – Zastępca Prezesa Zarządu ŚFP Sp. z o.o., Edyta Suchoń – Prezes Zarządu ŚFP Sp. z o.o. , Michał Pietraszkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu FPWŚ Sp. z o.o.

 

 

Źródło: fpws.eu

Zapotrzebowanie na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. poszukuje biura rachunkowego do współpracy.

Zakres zlecenia:

  • Prowadzenie pełnej księgowości spółki usługowej,
  • Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
  • Prowadzenie rozliczeń podatkowych,
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, audytorzy, itp.),
  • Doradztwo podatkowe.

Praca zdalna: tak

Organizacja współpracy:

· Wersja 1: Obsługa z wykorzystaniem programu księgowego biura prowadzącego usługowo księgi rachunkowe lub

· Wersja 2: Obsługa z wykorzystaniem programu księgowego Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.. poprzez konfigurację połączenia zdalnego z programem Symfonia.


Liczba pracowników 3, liczba zleceniobiorców 6

Średnia miesięczna liczba faktur: 10 - 30

Nie jesteśmy płatnikiem VAT

Adres e-mail składania ofert: rekrutacja@swietokrzyskifp.pl

Termin składania ofert: do 10.04.2020

Termin skorzystania z oferty: od 01.05.2020

Unieważnienie rekrutacji

Zarząd Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy.

Rekrutacja na stanowisko: Główny Księgowy

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Księgowy

Obowiązki:
• Prowadzenie pełnej księgowości spółki usługowej,
• Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
• Prowadzenie rozliczeń podatkowych,
• Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych,
• Sporządzanie deklaracji i sprawozdań oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, audytorzy, itp.)


Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii,
• Wiedza z zakresu Polskiej Ustawy o Rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy,
• Umiejętność sporządzania listy płac,
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lat,
• Doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych,
• Praktyczna znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, PIT),
• Sumienność, rzetelność, dokładność, umiejętności analityczne, zaangażowanie,
• Dobra i praktyczna znajomość systemu Excel usprawniająca analizowanie danych,
• Możliwość szybkiego podjęcia pracy będzie dodatkowym atutem,
• Znajomość Sage Symfonia będzie zaletą.


Oferujemy:
• Samodzielne stanowisko
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Wsparcie doświadczonego zespołu i kadry zarządzającej

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@swietokrzyskifp.pl w terminie do 16.03.2020r.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Część informacyjna dla Kandydata
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/13,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@swietokrzyskifp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie rekrutacji
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.


Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

WYBÓR ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w ramach kadencji 2018-2021 zakończono w dniu 23 października 2019r. wyborem kandydata.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok