Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko: Główny Księgowy

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Księgowy

Obowiązki:
• Prowadzenie pełnej księgowości spółki usługowej,
• Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
• Prowadzenie rozliczeń podatkowych,
• Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych,
• Sporządzanie deklaracji i sprawozdań oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, audytorzy, itp.)


Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii,
• Wiedza z zakresu Polskiej Ustawy o Rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy,
• Umiejętność sporządzania listy płac,
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lat,
• Doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych,
• Praktyczna znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, PIT),
• Sumienność, rzetelność, dokładność, umiejętności analityczne, zaangażowanie,
• Dobra i praktyczna znajomość systemu Excel usprawniająca analizowanie danych,
• Możliwość szybkiego podjęcia pracy będzie dodatkowym atutem,
• Znajomość Sage Symfonia będzie zaletą.


Oferujemy:
• Samodzielne stanowisko
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Wsparcie doświadczonego zespołu i kadry zarządzającej

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@swietokrzyskifp.pl w terminie do 16.03.2020r.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Część informacyjna dla Kandydata
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/13,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@swietokrzyskifp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie rekrutacji
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.


Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

WYBÓR ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w ramach kadencji 2018-2021 zakończono w dniu 23 października 2019r. wyborem kandydata.

Wybór Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w ramach kadencji 2018-2021 zakończono w dniu 12 września 2019r. wyborem kandydata.

Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, iż ogłasza kolejny nabór na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu.

Zasady dotyczące trybu przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych oraz wymogi dla kandydata dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce ZAMÓWIENIA.

Pożyczka od ARP z poręczeniem ŚFP

arp2sfp4 kwietnia 2019 r. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy podpisał umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu. Dzięki rozpoczęciu współpracy przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę od Agencji mogą uzyskać od ŚFP Sp. z o.o. poręczenie. Poręczeniem mogą być objęte pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Warunkiem udzielenia poręczenia jest prowadzenie działalności gospodarczej, posiadaniem siedziby rejestrowej lub oddziału/filii firmy lub realizacji inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego.

Poręczenie może być udzielone na okres 72 miesięcy.

Więcej informacji o pożyczkach ARP można uzyskać pod linkiem https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/pozyczki

Fundusz Pożyczkowy i Fundusz Poręczeniowy zamknęły 2017 rok z zyskiem

sb 2018Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Poręczeniowy - spółki należące do samorządu województwa - zanotowały zysk na koniec 2017 roku.

Fundusz Pożyczkowy został powołany przez samorząd województwa w 2010 roku przy wykorzystaniu pieniędzy unijnych. Kapitał założycielski wyniósł 51 milionów złotych.

– Nasza oferta to alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw. 90 procent firm, które do nas trafią, wcześniej bez skutku obeszły cały system finansowania komercyjnego – podkreśla Krzysztof Kobryń, prezes Funduszu Pożyczkowego.

W okresie siedmiu lat funkcjonowania do grudnia 2017 roku spółka sfinansowała ponad 450 nowych pomysłów na biznes w regionie na łączną kwotę przekraczającą 145 milionów złotych przy średniej pożyczce o wartości ponad 310 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

Obowiązek informacyjny - RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/13,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@swietokrzyskifp.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi udzielania poręczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Umowy spółki z dnia 29.04.2010,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy informuje o możliwości przekazania danych Przedsiębiorcy do systemu Biura Informacji Gospodarczej (dalej system BIG), działającego na podstawie Ustawy z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1015 ze zm.)
  5. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań funduszu wynikających z zawartych umów,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie udzielenia poręczenia,
  9. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

WSPARCIE FINANSOWE DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

sfp 2018Możliwości finansowania inwestycji w województwie świętokrzyskim przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy były głównym tematem spotkania przedsiębiorców z przedstawicielami tych instytucji. Celem powołanych przez Zarząd Województwa w 2010 roku podmiotów finansowych jest wspierania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na finansowanie zwrotne w formie pożyczek i poręczeń przeznaczono 50 mln euro.

– Te środki zostały uruchomione, aby beneficjenci, którzy mają bardzo ciekawe pomysły, a nie mogą przebić się na komercyjnym rynku kredytów i pożyczek bankowych, znaleźli jednak to finansowanie i mogli realizować swoje cele – mówiła Anna Kucharczyk z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ciągu ośmiu lat ze wsparcia Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego skorzystało 450 podmiotów. Średnia kwota pożyczki wyniosła około 300 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe podpisały umowy

img 0304 36503Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik podpisali umowy z funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi z regionu, które otrzymały unijne pieniądze z RPOWŚ na lata 2007-2013 w ramach działania „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”.

Zgodnie z zawieranymi umowami pieniądze te, w sumie 124 mln złotych, pozostaną w instytucjach finansowych na realizację pożyczek i poręczeń dla sektora MŚP z województwa świętokrzyskiego.

- To wydarzenie ma bardzo istotne znaczenie dla wspierania przedsiębiorczości w regionie. Wszyscy wiemy, jak ważne jest to dla wzrostu liczby miejsc pracy, zamożności regionu. Mamy nadzieję, że te umowy będą dodatkowym impulsem dla rozwoju województwa. W poprzednim okresie programowania powierzyliśmy znaczące środki europejskie 7 instytucjom pożyczkowym i poręczeniowym. Często środki te były wykorzystywane jeszcze bardziej efektywniej niż wynikało to z projektów.

Czytaj więcej...

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok