Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

 DSC1128Korzystne, skuteczne i łatwe do uzyskania poręczenie – to podstawowy warunek dostępu do instrumentów pożyczkowych przeznaczonych na rozwój firm. O możliwościach rozszerzenia dostępu m.in. do pożyczek inwestycyjnych i obrotowych dla MŚP dyskutowano na spotkaniu z udziałem Dyrektor WUP Aleksandry Marcinkowskiej oraz przedstawicieli Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego: Prezesa Zarządu - Edyty Suchoń i Zastępcy Prezesa Zarządu Mariusza Jędrzejewskiego.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, współpracując z czołowymi bankami i instytucjami finansowymi, to wiarygodny partner biznesowy oferujący atrakcyjne możliwości poręczania pożyczek przeznaczonych na rozwój i wzrost konkurencyjności firm. Aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem oferty i zainteresowanie nią osób zakładających firmę i chcących rozwijać swój biznes dzięki dotacjom z Funduszu Pracy.

Środki, które uzyskuje osoba bezrobotna na podjęcie własnej działalności gospodarczej, to dopiero punkt wyjścia dla dalszego rozwoju nowoutworzonej firmy – ocenia dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska. Z chwilą rejestracji firmy, jej właściciel, już jako mikroprzedsiębiorca, zyskuje dostęp do szeregu instrumentów finansowych umożliwiających dalsze inwestycje i wzrost konkurencyjności. Warunkiem ich uzyskania są m.in. poręczenia, które oferuje Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy.

Warto wiedzieć, że kontakt z Funduszem można nawiązać już na etapie tworzenia biznesplanu i ubiegania się o środki na utworzenie własnej firmy. Możliwość poręczenia na korzystnych warunkach może być istotnym czynnikiem podnoszącym wiarygodność planowanego przedsięwzięcia biznesowego. Wszelkie informacje na temat oferty, a także dane kontaktowe do Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego znajdują się na stronie https://swietokrzyskifp.pl/index.php/kontakt .

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok