Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

We współpracy z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, który podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu poręczeniowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej zachęcamy do zapoznania się z ofertą

Dzięki przekazanym środkom Fundusz przygotował ofertę na wsparcie w formie poręczeń Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z przeznaczeniem na wsparcie podmiotów nieposiadających środków na zabezpieczenie zobowiązań dłużnych wymaganych przez instytucje finansowe, jak również środków na pokrycie wadiów wymaganych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych, w których PES mogłyby startować oraz zobowiązań z tytułu należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek w umowach, których stroną są PES.

Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES, w tym przedsiębiorstwa społeczne, ubiegające się o finansowanie dłużne, zamówienia publiczne lub z sektora prywatnego. Finansowanie dłużne uzyskane z pomocą instrumentu powinno być dzięki temu łatwiej osiągalne dla PES od dostępnego na wolnym rynku.

Zapoznaj się z materiałami >>

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok