Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

 

Konferencja podsumowująca 5 lat działalności funduszyŚwiętokrzyski Fundusz Poręczeniowy i Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego to dwie stosunkowe młode instytucje finansowe, bo działające zaledwie od 5 lat. Są jednak coraz bardziej kojarzone w świętokrzyskim świecie biznesu, wspierając rozwój sektora mikro, małych i średnich firm w naszym regionie - podkreślał marszałek Adam Jarubas podczas konferencji podsumowującej 5 lat działalności obu funduszy. Efektem są pożyczki o wartości 105 mln złotych, poręczenia przekraczające 50 mln zł oraz ponad 460 nowych miejsc pracy. Podczas spotkania Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa poinformował także o nowych konkursach dla przedsiębiorców i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy startował 5 lat temu z kapitałem w wysokości 30 milionów zł: 10 mln zł stanowił kapitał zakładowy Funduszu, na który składały się udziały Województwa Świętokrzyskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 20 mln zł z RPOWŚ na lata 2007-2013. - W tym czasie udzieliliśmy 50 mln zł poręczeń, dzięki którym przedsiębiorcy z naszego regionu uzyskali finansowanie w wysokości 120 mln zł, m.in. w postaci kredytów, pożyczek i leasingu. Dzięki temu finansowaniu mogli zrealizować szereg inwestycji i zatrudnić 280 osób - poinformował Tomasz Jakubczyk, prezes Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego. Dodał, iż nowością są udzielane przez ŚFP poręczenia leasingów i wadiów.

Z kolei 5 lat działalności Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego to ponad 320 finansowań, 105 mln zł środków wprowadzonych w rynek oraz utworzenie 183 nowych miejsc pracy. Aż 66 procent pożyczkobiorców to firmy z sektora mikro, mające najtrudniejsze warunki do startu. W tej kategorii blisko 13 proc. to podmioty z kategorii start up funkcjonujące na rynku krócej niż 12 miesięcy oraz 48 procent z małych miejscowości i obszarów gminnych szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym.
- Każda transakcja jest indywidualnie analizowana z uwzględnieniem specyfiki naszego regionu. Poza wymogami formalnymi, brak innych obciążeń niż te, wynikające ze spłaty zobowiązań pożyczkowych. To powoduje, ze pożyczki są łatwiej dostępne dla potencjalnego klienta - powiedział Krzysztof Kobryń, prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego. Podkreślał, iż z pożyczek udzielonych przez Fundusz finansowane były m.in. roboty przemysłowe, inwestycje w zakresie chemii samochodowej, produkcja koncentratów wędzarnianych i biochemicznych komponentów rolniczych. Fundusz udzielanymi pożyczkami wspierał domy opieki, działalność uzdrowiskową, Inwestycje w zakresie kosmetyki estetycznej i protetykę 3D. - Przy naszym wsparciu rozwinęły się m.in. małe firmy z dodatkami i biżuterią ubraniową, tworząc nowe linie modowe. Otwarto kilka nowych zakładów z nowymi liniami technologicznymi lub wirtualne platformy zakupowe - dodał Krzysztof Kobryń.

Finansowanie Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego obejmuje wyłącznie pożyczkę obrotową na okres do 36 miesięcy lub inwestycyjną do 60 miesięcy. Pożyczki mają charakter celowy i muszą się wpisywać w uzasadnione potrzeby rozwoju firmy.

Podczas spotkania Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa poinformował także o nowych konkursach dla przedsiębiorców - działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora małych i średnich Przedsiębiorstw”, w ramach którego do rozdysponowania będzie kwota 80 milionów złotych. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 marca i potrwa do 29 kwietnia 2016r. Z myślą o doposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych ogłoszony zostanie konkurs w ramach działania 4.1. „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków dla typu projektu Tworzenie i poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych, w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego przede wszystkim dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkursy zostaną uruchomione z nowej perspektywy finansowej RPOWŚ na lata 2014- 2020.

Źródło: sejmik.kielce.pl

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok