Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

img 0304 36503Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik podpisali umowy z funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi z regionu, które otrzymały unijne pieniądze z RPOWŚ na lata 2007-2013 w ramach działania „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”.

Zgodnie z zawieranymi umowami pieniądze te, w sumie 124 mln złotych, pozostaną w instytucjach finansowych na realizację pożyczek i poręczeń dla sektora MŚP z województwa świętokrzyskiego.

- To wydarzenie ma bardzo istotne znaczenie dla wspierania przedsiębiorczości w regionie. Wszyscy wiemy, jak ważne jest to dla wzrostu liczby miejsc pracy, zamożności regionu. Mamy nadzieję, że te umowy będą dodatkowym impulsem dla rozwoju województwa. W poprzednim okresie programowania powierzyliśmy znaczące środki europejskie 7 instytucjom pożyczkowym i poręczeniowym. Często środki te były wykorzystywane jeszcze bardziej efektywniej niż wynikało to z projektów.

Uzgodniliśmy, że pieniądze te powinny nadal pracować na rzecz przedsiębiorców w regionie. Dziękujemy tym podmiotom, które przez 7 lat pracowały na rzecz przedsiębiorczości w naszym województwie i życzymy, aby te pieniądze nadal efektywnie pracowały - powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Podpisanych zostało 7 umów z 6 podmiotami. Są to: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnicy, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy.

- Dziękujemy serdecznie. To dzięki właściwej strategii Zarządu Województwa udało się wesprzeć przedsiębiorców z naszego regionu. To, aby pieniądze te trafiły w odpowiednie ręce nie jest łatwe, ale będziemy starać się wykonywać swoją pracę jak najlepiej - powiedział Ryszard Nosowicz, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w imieniu instytucji, którzy podpisali umowę.

Od dnia pozostawienia środków w zarządzanie dotychczasowym beneficjentom RPO, pieniądze te tracą status środków unijnych. Umowy zawarte zostały na 10 lat i przewidują realizację przez poszczególne instytucje finansowe projektów polegających na udzielaniu preferencyjnych pożyczek lub poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z trenu województwa świętokrzyskiego.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok