Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

sb 2018Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Poręczeniowy - spółki należące do samorządu województwa - zanotowały zysk na koniec 2017 roku.

Fundusz Pożyczkowy został powołany przez samorząd województwa w 2010 roku przy wykorzystaniu pieniędzy unijnych. Kapitał założycielski wyniósł 51 milionów złotych.

– Nasza oferta to alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw. 90 procent firm, które do nas trafią, wcześniej bez skutku obeszły cały system finansowania komercyjnego – podkreśla Krzysztof Kobryń, prezes Funduszu Pożyczkowego.

W okresie siedmiu lat funkcjonowania do grudnia 2017 roku spółka sfinansowała ponad 450 nowych pomysłów na biznes w regionie na łączną kwotę przekraczającą 145 milionów złotych przy średniej pożyczce o wartości ponad 310 tysięcy złotych.

Sytuacja finansowa Funduszu Pożyczkowego na koniec 2017 roku przedstawia się następująco: przychody razem - 2,3 miliony złotych, koszty - 1,9 miliona złotych, zysk netto - 345 tysięcy złotych.

- Osiągane przychody pozwalają na pokrycie kosztów za zarządzanie i administrowanie, a wynik finansowy pozwolił po raz kolejny na powiększenie puli środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek - podkreśla wiceprezes Funduszu Pożyczkowego Marek Gos.

Fundusz Poręczeniowy założono w 2010 roku. Właścicielami spółki są samorząd województwa (51 procent udziałów) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (49 procent). Fundusz udziela poręczeń ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do kredytów, pożyczek oraz leasingu, a także do pozyskiwania zamówień publicznych.
W 2017 roku spółka obracała kapitałem w wysokości 28 milionów złotych. Zysk w tym okresie wyniósł ponad 700 tysięcy złotych. - W sumie udzieliliśmy poręczeń na poziomie prawie 11 milionów złotych. Tym samym w roku 2017 względem umowy zawartej z województwem świętokrzyskim wykonaliśmy plan w ponad 200 procentach - mówi Tomasz Jakubczyk, prezes Funduszu Poręczeniowego.

- Bardzo dobrą kondycję spółki potwierdza cokwartalny rating na poziomie A- z perspektywą stabilną prowadzony przez agencję posiadającą notyfikację Komisji Europejskiej. Rating umożliwia lepszą współpracę z bankami - podkreśla Krzysztof Marwicki, wiceprezes Funduszu Poręczeniowego.

W czerwcu walne zgromadzenie wspólników jednogłośnie udzieliło absolutorium radzie nadzorczej oraz zarządowi Funduszu Poręczeniowego. Jednocześnie przedłużono obecnemu zarządowi spółki mandat na kolejną trzyletnią kadencję.

Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/strefa-biznesu/wiadomosci/a/fundusz-pozyczkowy-i-fundusz-poreczeniowy-zamknely-2017-rok-z-zyskiem,13330645/

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok