Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Stanowisko:

Sprzedawca/Analityk

Wymagania:

 wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, finanse, bankowość,
 doświadczenie w pracy w bankowości, funduszach pożyczkowych lub poręczeniowych min 5 lat,
 znajomość pakietu MS Office,
 prawo jazdy kat. B,
 umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, sumienność i komunikatywność,
 umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 wysoka kultura osobista,
 odpowiedzialność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zakres obowiązków:

 aktywizacja sprzedaży usług ŚFP sp. z o.o.,
 promocja działalności ŚFP Sp. z o.o.,
 obsługa klienta MŚP,
 kontakt z Doradcami instytucji finansujących współpracujących z ŚFP Sp. z o.o.,
 dokonywanie oceny ryzyka poręczeniowego związanego z finansowaniem klienta MŚP,
 analiza ofert banków i rynku pieniężnego w zakresie możliwości lokowania środków Funduszu i przygotowanie propozycji decyzji dla Zarządu w zakresie gospodarowania środkami,
 przygotowywania i prowadzenie dokumentacji poręczeniowej,
 dokonywanie okresowej sprawozdawczości,
 współpraca z księgowością ŚFP Sp. o.o.

Forma zatrudnienia:

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas określony a następnie nieokreślony,
 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w godzinach: 8:00-16:00,
 praca od poniedziałku do piątku,
 niezbędne narzędzia do pracy w tym komputer, telefon służbowy.

Miejsce pracy:

siedziba spółki: ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce.

Wymagane dokumenty:

 podpisane CV,
 podpisany list motywacyjny,
 podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, która może być zawarta w treści CV w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 podpisana „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji w Świętokrzyskim Funduszu Poręczeniowym Spółka z o.o. w Kielcach” (do pobrania pdf w kolejnym pliku).
Harmonogram naboru:
 termin składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów do dnia 14.11.2022 r. godz. 16:00
Dokumenty w formie papierowej należy składać w siedzibie Spółki: ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce, w kopertach opisanych: „Nabór na stanowisko Sprzedawca/Analityk”.
Dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: rekrutacja@swietokrzyskifp.pl.
Dokumenty aplikacyjne przesyłane w formie elektronicznej powinny zawierać skan podpisanych dokumentów. Hasło zaszyfrowanego pliku należy przesłać innym kanałem komunikacyjnym np. SMS-em na nr tel. 666 360 665, 666 873 157.
Zarząd zastrzega sobie przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie >>
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do cellów rekrutacyjnych >>

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok