Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o.  ze środków własnych i są zobowiązaniem Funduszu do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy Przedsiębiorca nie wypełni swoich zobowiązań względem Zamawiającego, którym jest podmiot wskazany w art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, ze zm.).

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia WADIÓW mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za udzielenie poręczenia indywidualnego
 • Prowizja za przyznanie odnawialnej linii poręczeń wadialnych

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego wadium
 • Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia - 500.000,- zł
 • Maksymalna wartość odnawialnego limitu poręczeń wadialnych – 1.000.000,- zł
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu aktywnych poręczeń wadialnych – 1.500.000,- zł
 • Maksymalny okres poręczenia:
  • Poręczenie wadialne jest udzielane na okres związania ofertą wynikający z warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące.
  • Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu poręczenia wadialnego w przypadku przedłużenia okresu związania ofertą. W przypadku przedłużenia okresu poręczenia wadialnego po zawarciu umowy o udzielenie poręczenia konieczne jest sporządzenie pisemnego aneksu do umowy o udzielenie poręczenia wadialnego, a także wydanie nowego Oświadczenia o udzieleniu poręczenia wadialnego.
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok