Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. może również udzielać poręczeń ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podstawą uruchomienia projektu jest umowa z grudnia 2010r. zawarta przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy z Województwem Świętokrzyskim o wartości dofinansowania 20.250.000,- zł.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia RPOWŚ mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub inwestujący na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •      Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia;
 •      Prowizja za udzielenie poręczenia – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia, nie dotyczy poręczeń leasingów.
 •      Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0.5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Kredyt obrotowy
 •      Pożyczka obrotowa
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
 •      Maksymalna wartość poręczenia 1.400.000,- zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.400.000,- zł
 •      Maksymalny okres poręczenia 66 miesięcy
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok